За нас

Кондор Комерс ЕООД

„Кондор-Комерс” ЕООД е предприятие, което работи в сферата на строителството и оперира на варненския пазар от 1996 г. Дружеството е приемник на създаденото през 1991 г. предприятие ЕТ „Кондор 31 – Петър Владимиров”. Собственикът на дружеството е работил дълги години в сферата на строителството, което е спомогнало да натрупа и пренесе богатия си производствен опит в едноличната си фирма.

Предмет на дейност

Основният предмет на дейност на „Кондор-Комерс” ЕООД е строителство на сгради и съоръжения за жилищни, производствени и административни нужди. Методите и практиките, използвани в строителния процес, отговарят напълно на законодателството на Република България. Дружеството е член на Камарата на Строителите в България и е вписано в Централния професионален регистър на строителя с удостоверение № I – TV 014661.

Визия на ръководството

Визията на ръководството е да елиминира текучеството на работната ръка, да поддържа постоянен и равномерен производствен процес, да инвестира във внедряването на съвременни иновативни материали и технологии с цел непрекъснато повишаване качеството на готовия строителен продукт. Акцент в работата на дружеството се поставя на удовлетвореността на клиентите.

До ключ

Висока степен на завършеност на строителния продукт.

Качество

 Влагане изключително на висококачествени български материали.

Уникалност

 Индивидуален подход към отделния клиент.

Гаранционно обслужване

 Качествена и експресна поддръжка в рамките на гаранционния срок.

Целогодишна заетост на персонала

95%

Текучество на работната ръка

6.0%

Здравословни и безопасни условия на труд

99%

Социална ангажираност

Социалната ангажираност на „Кондор-Комерс” ЕООД като работодател е доказана през годините. Основна цел на ръководството е да гарантира постоянна целогодишна заетост на работниците и служителите в предприятието. Осигуряването на здравословни и безопасни условия по време на работния процес е приоритет в политиката на дружеството, тъй като компромис с човешкото здраве е недопустим.

Избери своя апартамент

Потърси своя мечтан нов дом при нас.