Завършени обекти

Жилищна сграда ул. „Роза” № 22А

 • РЗП – 905,80  кв. м.
 • Магазин – 1 бр.
 • Апартаменти – 11 бр.
 • Паркоместа – 12 бр.
 • Дата на започване – септември 2019 г.
 • Дата на завършване –  март 2021 г.

Жилищна сграда ул. „Атанас Манолов” № 7

 • РЗП – 1 160  кв. м.
 • Апартаменти – 12 бр.
 • Гаражи – 2 бр.
 • Дата на започване – септември 2018 г.
 • Дата на завършване –  декември 2019 г.

Жилищна сграда ул. „Люляк” № 4а

 • РЗП – 1 617  кв. м.
 • Апартаменти – 16 бр.
 • Гаражи – 5 бр.
 • Паркоместа – 13 бр.
 • Дата на започване – декември 2015 г.
 • Дата на завършване –  ноември 2018 г.

Жилищна сграда ул. „Роза” № 33

 • РЗП – 3 196,22  кв. м.
 • Апартаменти – 24 бр.
 • Ателиета – 3 бр.
 • Кабинет по дентална  медицина – 1 бр.
 • Магазин за хранителни стоки – 1 бр.
 • Паркоместа – 35 бр.
 • Дата на започване – декември 2014 г.
 • Дата на завършване –  ноември 2017 г.

Жилищна сграда ул. „Никола Козлев” № 8

 • РЗП – 829,02  кв. м.
 • Апартаменти – 9 бр.
 • Гаражи – 4 бр.
 • Паркоместа – 4 бр.
 • Дата на започване – ноември 2013 г.
 • Дата на завършване –  юли 2015 г.

Жилищна сграда ул. „Роза” № 34

 • РЗП – 571,77 кв. м
 • Апартаменти – 6 бр.
 • Магазин – 1 бр.
 • Обект за тестени закуски – 1 бр.
 • Паркоместа – 8 бр.
 • Дата на започване – декември 2012 г.
 • Дата на завършване – февруари 2015 г.

Основен ремонт на къща с. Осеново

 • Дата на завършване – 2015 г.

Жилищна сграда местност „Зеленика”

 • Дата на завършване – 2014 г.

Изпълнение на проект – „Детска работилница на открито”, гр. Шабла

 • Дата на завършване – февруари 2014 г.
Кондор Комерс ЕООД

Жилищна сграда ул. „Батова” № 3

 • РЗП – 2 470 кв. м.
 • Апартаменти – 21 бр.
 • Ателиета – 1 бр.
 • Гаражи – 4 бр.
 • Паркоместа – 8 бр.
 • Дата на започване – октомври 2011 г.
 • Дата на завършване – 2013 г.

Сграда със смесено предназначение на ул. „Народен Юмрук” № 2

 • РЗП – 1 145 кв. м.
 • Апартаменти – 5 бр.
 • Ателиета – 3 бр.
 • Магазини – 1 бр.
 • Паркоместа – 7 бр.
 • Дата на започване – август 2010 г.
 • Дата на завършване – май 2012 г.

Изпълнение на груб строеж на жилищна сграда ул. „Йосиф Стоянов” № 1

 • Дата на завършване – 2012 г.

Жилищна сграда на ул. „Народен Юмрук” № 4а

 • РЗП – 2 400 кв. м.
 • Апартаменти – 17 бр.
 • Гаражи – 17 бр.
 • Магазини – 2 бр.
 • Дата на започване – 2010 г.
 • Дата на завършване – септември 2011 г.

Жилищна сграда „Царевец” № 7

 • РЗП – 1 299.04 кв. м.
 • Апартаменти – 9 бр.
 • Ателиета – 3 бр.
 • Паркоместа – 5 бр.
 • Дата на започване – април 2009 г.
 • Дата на завършване – април 2011 г.

Жилищна сграда ул. „Бели лилии” № 28

 • РЗП – 1 872,02 кв. м
 • Дата на завършване – октомври 2010 г.

Жилищна сграда ул. „Евлоги Георгиев” № 39а

 • РЗП – 4 760,00 кв. м
 • Дата на завършване – март 2010 г.

Жилищна сграда ул. „Бели лилии” № 22-24

 • РЗП – 4 136,58 кв. м
 • Дата на завършване – декември 2009 г.

Жилищна сграда ул. „Сан Стефано” № 23

 • Дата на завършване – 2009 г.

Жилищна сграда ул. „Евлоги Георгиев” № 39

 • РЗП – 4 149,30 кв. м
 • Дата на завършване – май 2008 г.

Жилищна сграда ул. „Роза” № 29

 • РЗП – 1 670,68 кв. м
 • Дата на завършване – август 2008 г.

Жилищна сграда ул. „Бели лилии” № 25

 • РЗП – 801,70 кв. м
 • Дата на завършване – октомври 2008 г

Цех за изработка на метални изделия „Кондор-Комерс” ЕООД, ж.к. „Вл. Варненчик”

 • РЗП – 1 081,50 кв. м
 • Дата на завършване – август 2008 г.

Цех за подготовка на плодове и производство на плодови сокове „Бъгарска ябълка” ЕООД, с. Езерец, общ. Шабла

 • Дата на завършване – 2008 г.

Жилищна сграда ул. „Генерал Стефан Тошев” № 38

 • РЗП – 4 941,43 кв. м
 • Дата на завършване – ноември 2007 г.

Жилищна сграда ул. „Роза” № 29а

 • РЗП – 10 500 кв. м
 • Дата на завършване – септември 2007 г.

Плодохранилище „Българска ябълка”, с. Езерец, общ Шабла

 • Дата на завършване – 2007 г.

Жилища за персонал „Българска ябълка” ЕООД, с. Езерец, общ. Шабла

 • Дата на завършване – 2006 г.

Административна сграда и складове за материали „Кондор-Комерс” ЕООД, ж.к. „Вл. Варненчик”

 • РЗП – 565,66 кв. м, 300,61 кв. м
 • Дата на завършване – 2006 г.

Жилищна сграда ул. "Генерал Гурко" №43

 • РЗП – 856,46  кв. м
 • Дата на завършване – септември 2005 г.

Жилищна сграда ул. "Найден Геров" №15 и ул. "Феликс Каниц"

 • РЗП – 2 930,60 кв. м
 • Дата на завършване – февруари 2005 г.

Жилищна сграда ул. „Караагач” № 2

 • РЗП – 1 765,59 кв. м
 • Дата на завършване – май 2005 г.

Жилищна сграда ул. "Васил Петлешков" №18

 • РЗП – 6 292,87 кв. м
 • Дата на завършване – декеври 2005 г.

Жилищна сграда ул. „Царевец” № 38

 • РЗП – 9 099,80 кв. м
 • Дата на завършване – октомври 2004 г.

Производствена сграда „Кондор-Комерс” ЕООД, ж.к. „Вл. Варненчик”

 • РЗП – 184,00 кв. м
 • Дата на завършване – май 2004 г.

Жилищна сграда ул. „Цимерман” № 26

 • РЗП – 850,00 кв. м
 • Дата на завършване – март 2004 г.

Жилищна сграда ул. „Цимерман” № 28, 30

 • РЗП – 2 696,53 кв. м
 • Дата на завършване – декември 2003 г.

Жилищна сграда ул. „Цар Асен” № 54

 • РЗП – 2 864,76 кв. м
 • Дата на завършване – октомври 2003 г.

Производствена и административна сграда „Кондор-Комерс” ЕООД, бул. „Света Елена” № 9, ж.к. „Вл. Варненчик”

 • РЗП – 2 693,78 кв. м
 • Дата на завършване – юни 2003 г.

Жилищна сграда ул. „Русе” № 35

 • РЗП – 1 084,30 кв. м
 • Дата на завършване – май 2003 г.

Жилищна сграда ул. „Константин Фотинов” № 10

 • РЗП – 1 591,58 кв. м
 • Дата на завършване – март 2003 г.

Жилищна сграда ул. „Добри Войников” № 17

 • РЗП – 1 229,81 кв. м
 • Дата на завършване – декември 2002 г.

Жилищна сграда ул. „Опълченска” № 23

 • РЗП – 4 535 кв. м
 • Дата на завършване – юли 2002 г.

Жилищна сграда ул. „Тодор Икономов” № 24

 • РЗП – 1 115,26 кв. м
 • Дата на завършване – февруари 2002 г.

Жилищна сграда ул. „Русе” № 49

 • РЗП – 1 466 кв. м
 • Дата на завършване – октомври 2001 г.

Жилищна сграда ул. „Константин Фотинов” № 12

 • РЗП – 1 511 кв. м
 • Дата на завършване – юли 2001 г.

Жилищна сграда ул. „Русе” № 47

 • РЗП – 1 033 кв. м
 • Дата на завършване – януари 2001 г.

Жилищна сграда ул. „Черноризец Храбър” № 6

 • РЗП – 872 кв. м
 • Дата на завършване – декември 2000 г.

Жилищна сграда ул. „Цимерман” № 44

 • РЗП – 947 кв. м
 • Дата на завършване – август 2000 г.

Жилищна сграда ул. „Генерал Киселов” № 10

 • РЗП – 1 388 кв. м
 • Дата на завършване – юни 2000 г.

Жилищна сграда ул. „Любен Каравелов” № 52

 • РЗП – 1 438 кв. м
 • Дата на завършване – януари 2000 г.

Жилищна сграда ул. „Феликс Каниц” № 24

 • РЗП – 1 074 кв. м
 • Дата на завършване – октомври 1999 г.

Жилищна сграда ул. „Цимерман” № 48

 • РЗП – 1 413 кв. м
 • Дата на завършване – юли 1999 г.

Жилищна сграда бул. „Чаталджа” № 89

 • РЗП – 1 021 кв. м
 • Дата на завършване – март 1999 г.

Жилищна сграда ул. „Феликс Каниц” № 7, 7а

 • РЗП – 1 007 кв. м
 • Дата на завършване – януари 1999 г.

Жилищна сграда ул. „Братя Миладинови” № 20

 • Дата на завършване – септември 1998 г.

Жилищна сграда ул. „Константин Фотинов” № 14

 • Дата на завършване – декември 1997 г.

Жилищна сграда ул. „Феликс Каниц” № 26

 • Дата на завършване – септември 1997 г.

Жилищна сграда ул. „Генерал Киселов” № 19

 • Дата на завършване – август 1997 г.

Жилищна сграда ул. „Сава Радулов” № 11

 • Дата на завършване – юли 1997 г.

Жилищна сграда бул. „Чаталджа” № 87

 • Дата на завършване – декември 1996 г.

Жилищна сграда ул. „Генерал Киселов” № 15

 • Дата на завършване – юли 1996 г.

Основен ремонт на аптека ул. „Генерал Колев” № 70

 • Дата на завършване – март 1996 г.

Жилищна сграда ул. „Сава Радулов” № 10

Първата сграда на „Кондор-Комерс” изпълнена със собствени средства като възложител.

 • Дата на завършване – октомври 1995 г.

Основен ремонт на жилищна сграда ул. „Филарет” № 7

 • Дата на завършване – октомври 1995 г.

Основен ремонт на сградата на БНБ

Етап I – завършен юни 1995 г.

Етап II – завършен септември 1995 г.

Основен ремонт на административна сграда ул. „Цар Асен” № 5

 • Дата на завършване – май 1995 г.

Жилищна сграда ул. „Генерал Столетов” № 88

 • Дата на завършване – август 1995 г.

Жилищна сграда ул. „Опълченска” № 12

 • Дата на завършване – декември 1994 г.

Сграда бул. „Мария Луиза” № 26

 • Дата на завършване – януари 1994 г.
Жилищна сграда: ул. „Роза” № 33

Жилищна сграда: ул. „Роза” № 33

Виж повече
Жилищна сграда: ул. „Никола Козлев” №8

Жилищна сграда: ул. „Никола Козлев” №8

Виж повече
Жилищна сграда: ул. „Роза” № 34

Жилищна сграда: ул. „Роза” № 34

Виж повече
Жилищна сграда: ул. „Батова” №3

Жилищна сграда: ул. „Батова” №3

Виж повече
Сграда със смесено предназначение: ул. „Народен Юмрук” №2 и Жилищна сграда: ул. „Народен Юмрук” №4а

Сграда със смесено предназначение: ул. „Народен Юмрук” №2 и Жилищна сграда: ул. „Народен Юмрук” №4а

Виж повече